ดุมล้อหน้า-หลัง


FRONT HUB

FOR
No.
MODEL
COLOR
HONDA
1
SONIC,NOVA'S-DISC
BLACK
 
 
CELA-DISC,WAVE100,110 DISC
SILVER
 
2
DREAM ( 4 เขี้ยว), WAVE110-DRUM
SILVER
 
 
DREAM NEW  ( 4 เขี้ยว)
GRAY
 
3
C70
SILVER
 
4
WAVE-Z,DREAM125 (2 เขี้ยว)
SILVER
 
 
C100P (2 เขี้ยว), DREAM NEW2001
TITANIUM
 
5
WAVE'S-F (DISC)
SILVER
 
6
WAVE'R-F,WA-100S (DISC )
SILVER
 
7
CLICK (DISC)
SILVER
 
8
WAVE110 i (DISC)
SILVER
YAMAHA
1
Y-80,MIO-DRUM (ดุมเล็ก)
SILVER
 
 
Y-80 ,Y111,BELLE-100(ดุมเล็ก)
BLACK
 
 
SPARK-DRUM (ดุมเล็ก)
GRAY
 
2
RXZ,RXK (ดุมใหญ่)
BLACK
 
3
RXZ-DISC
BLACK
 
4
VR-150-DISC
SILVER
 
5
NEW SPARK-Z,X-1 (เขี้ยวเล็ก)
GRAY
 
 
MIO,NEW NOUVO,NOUVO-MX (เขี้ยวเล็ก)
SILVER
 
6
TIARA                (เขี้ยวใหญ่)
BLACK
 
 
SPARK,MATE ALFA-DISC  เขี้ยวใหญ่)
GRAY
 
 
NOUVO รุ่นแรก    (เขี้ยวใหญ่)
SILVER
SUZUKI
1
AKIRA-DISC
BLACK
 
 
AKIRA-DISC
SILVER
 
2
RC100,110,CRYSTAL,SMASH-DRUM
SILVER
 
 
SPRINTER
BLACK
 
3
A100
SILVER
 
4
SMASH-DISC
SILVER
KAWASAKI
1
KR-150 4 รู DISC
BLACK
2
KR-150 5 รู DISC
BLACK
 
3
AX-1,NEON,CHEER,KAZE
BLACK
 
 
AX-1,NEON,CHEER,KAZE
SILVER
 
4
GTO-M4
SILVER
 
 
GTO-M4
BLACK
หมายเหตุ ขนาดบรรจุ กล่องละ 12 ลูก

REAR HUB

FOR No. MODEL COLOR
HONDA 1 CG-110,125 SILVER
  2 DREAM-R,C70,CUSTOM SILVER
    NOVA'S BLACK
    DREAM NEW GRAY
  3 BEAT,SONIC BLACK
  4 NOVA-DASH DISC BLACK
  5 WAVE110, NICE-110 SILVER
    C100P, DREAM NEW 2001 TITANIUM
YAMAHA 1 RXZ BLACK
    VR-150,TZR รุ่นแรก SILVER
  2 RXK,BELLE100,MATE-111,Y111 BLACK
    Y-80 (แกนสั้น),Y100 SILVER
    SPARK,X-1,SPARK-Z GRAY
  3 VR-R,TZR-DISC SILVER
SUZUKI 1 RC100,110,CRYSTAL,RCG SILVER
    SPRINTER BLACK
  2 A100,SMASH SILVER
  3 AKIRA-DISC SILVER
    AKIRA-DISC BLACK
KAWASAKI
1 GTO-M2,CHEER,NEON,KAZE SILVER
    GTO-M2,CHEER,NEON,KAZE BLACK
  2 KR150,SERPICO BLACK
  3 GTO-M4 BLACK
    GTO-M4,CLASSIC SILVER
    หมายเหตุ ขนาดบรรจุ กล่องละ 12 ลูก