ผ้าเบรค ดรัมเบรค


BRAKE SHOES "YASAKI" VIP

FOR
No.
Model
Per Carton
HONDA
1
DREAM,C70
100 sets
 
2
WAVE125
 
3
CLICK
50/100 sets
YAMAHA
1
RX-100,Y-80,Y100
100 sets
 
3
Y111,MATE-U,18A,MIO-DRUM(F)
 
4
DT-100,RXZ
50/100 sets
 
5
NOUVO-R,MIO-R
50 sets
 
6
FINO (ตรงรุ่น)
SUZUKI
1
A-100,FR-80,RC100
100 sets
 
2
TS-100,RGV,TRS
50/100 sets
KAWASAKI
1
GTO-R
100 sets
 
2
GTO-F,GTO-M4
50/100 sets

BRAKE SHOES "YASAKI" SUPER

FOR
No.
Model
Per Carton
 
 
HONDA
1
DREAM,C70
100 sets
 
 
2
XL-100
 
 
3
DIO (สปริงสั้น)
 
 
4
DI ,JO(สปริงยาว)
 
 
5
WAVE125
 
 
6
CLICK
50/100 sets
 
 
7
WING
50 sets
 
YAMAHA
1
RX-100,Y-80,Y100
100 sets
 
 
2
Y111,MATE-U,18A,MIO-DRUM(F)
 
 
3
DT-100,RXZ
50/100 sets
 
 
4
NOUVO-R,MIO-R
50 sets
 
 
5
FINO
 
SUZUKI
1
A-100,FR-80,RC100
100 sets
 
 
2
SEPIA
 
 
3
K125
50/100 sets
 
 
4
TS-100,RGV,TRS
 
KAWASAKI
1
GTO-R
100 sets
 
 
2
AR-125
50/100 sets
 
 
3
GTO-F,GTO-M4
 

BRAKE SHOES "YASAKI" PREMIUM

FOR
No.
Model
Per Carton
 
 
HONDA
1
DREAM,C70
100 sets
 
 
2
WAVE125
 
 
3
CLICK
 50 sets
 
YAMAHA
1
RX-100,Y-80,Y100
100 sets
 
 
2
Y111,MATE-U,18A,MIO-DRUM(F)
 
 
3
DT-100,RXZ
 50 sets
 
 
4
NOUVO-R,MIO-R
 
 
5
FINO
 
SUZUKI
1
A-100,FR-80,RC100
100 sets
 
 
2
TS-100,RGV,TRS
 50 sets
 
KAWASAKI
1
GTO-F,GTO-M4
 50 sets
 
 
2
GTO-R
100 sets