รับสมัครพนักงาน

พนักงานฝ่ายผลิต สถานที่ปฏิบัติงาน ถ.สาธุประดิษฐ์ ซ.44  กทม.
ลักษณะงาน ยืนประจำหน่วยในฝ่ายผลิต
  30 อัตรา คุณสมบัติ เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 - 36 ปี
          การศึกษา ป.6 ขึ้นไป ไม่ต้องมีประสบการณ์
ช่างซ่อมบำรุง สถานที่ปฏิบัติงาน ถ.สาธุประดิษฐ์ ซ.44  กทม.
ลักษณะงาน ซ่อมบำรุงทั่วไป ภายในโรงงาน
  3 อัตรา คุณสมบัติ เพศ ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
การศึกษา ปวช. ขึ้นไป 
          ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
ช่างไฟฟ้า สถานที่ปฏิบัติงาน ถ.สาธุประดิษฐ์ ซ.44  กทม.
ลักษณะงาน ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าในโรงงาน
  1 อัตรา คุณสมบัติ เพศ ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
การศึกษา ปวช. ขึ้นไป 
          ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
ช่างเครื่องกล สถานที่ปฏิบัติงาน ถ.สาธุประดิษฐ์ ซ.44  กทม.
ลักษณะงาน ซ่อมบำรุงระบบเครื่องกลในโรงงาน
  1 อัตรา คุณสมบัติ เพศ ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
การศึกษา ปวช. ขึ้นไป 
          ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
วิธีสมัครงาน
 - email : job@yasaki.co.th
 - สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท        ดูแผนที่

ติดต่อแผนกบุคคล
โทร. 0-2294-5286 ต่อ 105   แฟกซ์  0-2294-5287