ปัญหาที่เกิดเกี่ยวกับดุมล้อ

ดุมล้อเป็นอะไหล่ส่วนหนึ่งของรถจักรยานยนต์ซึ่งมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าอุปกรณืส่วนอื่นๆมีหน้าที่รับน้ำหนักและเกี่ยวข้องกับระบบเบรค เพราะฉะนั้น ดุมล้อต้องมีความแข็งแรง ทนทาน ไม่เสียรูปง่าย จากที่เป็นอุปกรณ์สำคัญทางผลิตภัณฑ์ YASAKI จึงให้ความสำคัญขั้นตอนการผลิตต้องมีการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด และ มีความละเอียด ปัญหาของดุมล้อนั้นมีหลายอย่าง อาจเกิดจากการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน , วัตถุดิบที่ไม่มีคุณภาพ , CENTER ดุมล้อไม่ตรง

ปัญหาที่พบบ่อยๆของดุมล้อแยกเป็น 2 ส่วนคือในส่วนของผู้ประกอบหรือช่างและผู้ใช้

ปัญหาของช่างประกอบ
- รูซี่ลวดเจาะไม่ตรงขึ้นวงล้อยาก
- ใส่ลูกปืนแล้วเบ้าลูกปืนแตกและใส่ยาก
- ศูนย์ซ้าย-ขวาไม่ตรงกันทำให้ดุมล้อส่าย
- รูซี่ลวดฉีก
- ใส่จานดิสแล้วจานดิสหลวมหรือคลอน
- ใส่สกรูยึดจานหมุนเข้ายาก
ปัญหาของผู้ใช้
- ตกหลุมรูซี่ลวดแตก
- ใช้ไม่เท่าไรสีของดุมล้อเปลี่ยน
- ลูกปืนล้อเสียพอเปลี่ยนใส่ใหม่กลายเป็นลูกปืนหลวม

ปัญหาเหล่านี้จะเกิดขึ้นซ้ำๆ ถ้าใช้อะไหล่ที่ไม่มีมาตรฐานพอ ทางผลิตภัณฑ์ YASAKI ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาเหล่านี้ขั้นตอนการผลิตแต่ละขั้นตอนจึงมีความสำคัญมากไม่ว่าจะเป็น

วัตถุดิบที่ใช้ ใช้เกรดเดียวกับผู้ผลิตรถจักรยานยนต์เลือกใช้
งานขึ้นรูป ใช้เครื่องฉีดที่ทันสมัย รูปร่างไม่บิดเบี้ยว งานทุกชิ้นมีมาตรฐานเดียวกัน
งานกลึง ใช้เครื่องกลึงระดับ CNC ทำให้ความผิดเพี้ยนมีน้อยมากและCENTERของดุมล้อมีความเที่ยงตรงสูง
สีที่พ่น ใช้สีมาตรฐาน ไม่มีการหลุดล่อน , ไม่มีการผิดเพี้ยนของสีเมื่อดุมล้อร้อนขึ้นหรือใช้งานหนักขึ้น

คุณจึงมั่นใจในเรื่องคุณภาพภายใต้แบรนด์ YASAKI
ผู้นำ......อะไหล่มาตรฐาน OEM ผลิตภัณฑ์ประกันคุณภาพ