ระบบเบรค
มีความสำคัญไฉน...

เบรก คือ ส่วนหนึ่งที่ทำให้ความเร็วในการเคลื่อนที่ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ลดลงหรือหยุดตามความต้องการ ซึ่งระบบเบรคก็คือส่วนหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการควบคุมความเร็วของรถนั่นเอง ความปลอดภัยในการควบคุมการขับขี่จึงขึ้นอยู่กับ " ระบบเบรค" เป็นสำคัญ ระบบเบรคโดยทั่วไปจะมีอยู่ 2 ประเภท คือ ดรัมเบรคและดิสเบรค

ระบบดรัมเบรค - พื้นฐานของระบบห้ามล้อของรถจักรยานยนต์

ระบบดรัมเบรค การทำงานคือ จะเป็นลักษณะลูกเบี้ยวทำหน้าที่ดันผ้าเบรคให้ไปสัมผัสหรือเสียดสีภายในดุมล้อ ฝักหรือก้ามเบรคอันที่ 1 จะทำงานลักษณะ Leading Shoe หรือที่เรียกว่า "เบรคนำ" ซึ่งจะสัมผัสหรือเสียดสีก่อน ส่วนอีกฝักหนึ่งจะทำงานลักษณะ Trailing Shoe หรือที่เรียกว่า "เบรคตาม" ซึ่งจะทำงานทีหลัง ซึ่งตัวหลังนี้กำลังเบรคจะน้อยกว่าอันแรก ลักษณะการทำงานของดรัมเบรคทำให้เราทราบว่า ยิ่งหน้าสัมผัสของผ้าเบรคมีพื้นที่เสียดสีมากเท่าไร ความเร็วและระยะทางการเบรค ก็จะสั้นลงตาม

จากส่วนนี้เองทำให้ YASAKI มีการพัฒนารูปแบบของก้ามเบรคและหน้าสัมผัสเบรคจนได้จุดที่เหมาะสมนั่นก็คือ
"หน้าสัมผัสของผ้าเบรค YASAKI ทุกรุ่นทุกเกรดหน้าสัมผัสไม่น้อยกว่า 85%จากจุดนี้เอง
ทำให้การหยุดรถมีความมั่นใจและออกแรงเบรคน้อยกว่าทั่วๆไป"